Skip to main content

Intervju  

Tommy Myllymaki Arets Kock 2007
Årets Kock 2020

3 frågor till Tommy Myllymäki - ny juryordförande för Årets Kock

Tommy Myllymäki stod som segrare i Årets Kock 2007 och det är få som har hans meriter och erfarenhet vad gäller matlagningstävlingar och att driva framgångsrika restauranger. Under många år har Tommy varit en självklar medlem i juryn för Årets Kock – SM i professionell matlagning. Nu tar han över som juryordförande.

Vad betyder Årets Kock för dig?
Årets Kock är den viktigaste och största branschtävlingen vi har i Sverige för professionella kockar – så den betyder mycket för mig och har gjort mycket för hela branschen. Själv fick jag upp ögonen för tävlingen under mina skolår då jag träffade Rikard Nilsson, Årets Kock 1991, och sedan jag vann Årets Kock 2007 så har jag alltid varit på plats och följt tävlingen.

Vad har Årets Kock bidragit med historiskt, och vad kan tävlingen bidra med framåt?
Ur mitt perspektiv så har tävlingen bidragit till att lyfta kockyrket och dess status, ökat kännedomen om branschen samt varit en viktig språngbräda i karriären för många kockar.  Framåt vill jag se att tävlingen utmanar och bidrar till branschutveckling på alla plan, och att vi tillsammans fortsätter jobba för att höja yrkets status och skapa en stolthet hos alla som arbetar i branschen.

Vad anser du är den största utmaningen juryn har i en matlagningstävling? 
Att bedöma mat är subjektivt och jag skulle säga att det mest utmanande är att lyssna till sig själv. Som jurymedlem är du vald för att tycka vad just du tycker om maten på tallriken, inte att tycka som alla andra tycker. Det är otroligt viktigt för att skapa mångfald och bredd och i slutändan kora den rättmätiga vinnaren.

FOTO: Gustav Månsson