Skip to main content
 

Information och regler

Tävlingstider

Starttid till kvalificerings- och finaltävling lottas anonymt och kommuniceras därefter till tävlande. I den mån det är möjligt deltar tävlande vid själva lottningstillfället. De tävlingstider tävlande sedan måste förhålla sig till är följande.

 • Start uppsättning kök är den tid då tävlande tidigast får börja sätta upp sitt anvisade kök.
 • Start matlagning är den tid då tävlande som tidigast får börja tillaga sin rätt/rätter.
 • Service är den exakta tid då tävlande förväntas att vara klar och presentera sin rätt inför juryn. Notera att tävlande får leverera sin rätt från 1 minut innan utsatt servicetid. På utsatt servicetid tas tallrikarna, oavsett vad som ligger på tallrikarna och om rätten är klar eller inte

Klädsel & Hygien

 • Samtliga tävlande i Årets Kock ska vara korrekt klädda i kockrock, svarta arbetsbyxor och svarta arbetsskor, samt förkläde och mössa/hatt.
 • Tävlande medtager själv samtliga arbetskläder till kvalificeringstävlingen.
 • Årets Kock AB kommer tillsammans med Segers att förse finalister med kockrock, svarta arbetsbyxor, förkläde samt mössa/hatt. Tävlande ansvarar själv för att ta med sig svarta arbetsskor.
 • Alla tävlande måste ta hänsyn till att arbeta miljömässigt och klimatsmart vad gäller svinn, hygien och handlag. Sopsortering och kompost finns tillgängligt i tävlingslokalen. Tänk på att inte ha några smycken eller klockor. Långt hår ska vara uppsatt.
 • Kom ihåg att metod och hur du arbetar i köket är viktigt och något som kommer att bedömas under tävlingen.

Poängsättning

Under receptkvalet röstar varje enskild juryledamot anonymt på de tävlingsbidrag som ledamoten anser ska gå vidare. Efter det att alla juryledamöter lagt sina röster räknas rösterna samman. De tävlingsbidrag som fått flest röster går vidare till kvalificeringstävlingen. Under kval- och finaltävlingarna rangordnar varje enskild juryledamot presenterade tävlingsbidrag från t.ex. 1 till 8, där 1 är bäst. Varje juryledamots rangordning är anonym gentemot övriga juryledamöter. När alla juryledamöter rangordnat de presenterade tävlingsbidragen summeras alla juryröster. Därefter konverteras rösterna till en förutbestämt poängskala. Om två tävlande hamnar på samma plats så delas placering och poäng.


Exempel: Två tävlanden hamnar på delad 2:a plats. Båda får då den poäng som angivits för 2:a plats. Nästföljande placering blir då 4:e plats. 

Vid det fall att två tävlande hamnar på samma slutpoäng i kvalificerings- eller finaltävlingen så kommer den tävlande med högst matlagningspoäng att ges företräde. Dvs. eventuella poäng för metod och/eller teoriuppgifter kommer då att exkluderas.

Poängavdrag

I det fall att en tävlande inte följer presenterad tävlingsuppgift och/eller bryter mot andra tävlingsregler kommer den tävlande att få poängavdrag.


Liten
avvikelse från tävlingsuppgiften medför 10% poängavdrag av maximalt poäng. Till exempel…

 • Viss skillnad i upplägg på tallrik jämfört med inskickad bild.
 • Tillbehör/sås/à part serveras till en majoritet i juryn men inte alla.

Stor avvikelse från tävlingsuppgiften medför 25% poängavdrag av maximalt poäng. Till exempel…

 • Stor skillnad i upplägg på tallrik jämfört med inskickad bild.
 • Huvudråvaran framgår inte tillräckligt tydligt i rätten.
 • Tillbehör/sås/à part serveras bara till vissa i juryn (färre än hälften).

Mycket stor avvikelse från tävlingsuppgiften medför 50% poängavdrag av maximalt poäng. Till exempel…

 • Mycket stor skillnad i upplägg på tallrik jämfört med inskickad bild. Dvs. annan rätt som presenteras.
 • Tävlande använder icke-tillåtna råvaror, t.ex. animalier i vegetarisk rätt.
 • Tävlande tillagar rätten på annat sätt än vad som är tillåtet.

Exempel på poängavdrag

 • En tävlande har efter juryns rangordning hamnat på 2:a plats för sin tävlingsrätt i ett moment där maximalt poäng är 120.
 • Efter att rankingplatsen konverterats till poäng har den tävlande fått 100 poäng (notera att poängen bara är ett exempel och kan variera beroende på uppgift).
 • Tävlande har dock en liten avvikelse i sin presenterade rätt jämfört med vad som står angivet i tävlingsuppgiften, vilket medför 10% poängavdrag.
 • Tävlande får således bara 88 poäng (100 – 12 poäng avdrag = 88 poäng) för tävlingsuppgiften.

Beslut om poängavdrag fattas av Tävlingsledning och kan inte överklagas.

Commis

Vid kval- och finaltävlingarna får tävlande assistans av elever från olika Hotell- och Restaurangskolor. Elev lottas till de tävlande och parterna träffar varandra vid starttiden i köket på tävlingsdagen.

 • Eleven får hjälpa den tävlande med allt. Det är tävlande som avgör vad som ska delegeras.
 • Tävlandes tallrikar serveras till juryn av serveringselever från olika hotell och restaurangskolor. Serveringslärare från skolan styr eleverna vid servering.

Frågor?

 • Om du har frågor eller saknar någon information är du välkommen att kontakta oss på info@aretskock.se.
 • Samtliga frågor gällande tävlingsuppgifter skickas till Årets Kock via en tävlingsportal som de tävlande får tillgång till. Frågor gällande tävlingsuppgifter som skickas in via e-mail kommer inte att besvaras. Dessa frågor besvaras en gång per vecka på tisdagar senast kl 18.00.