Skip to main content

Nyhet

Slutresultat efter dag 2
Maxpoäng: 400

Martin Moses 717,5 poäng
Alexander Sjögren 647,5 poäng
Ola Wallin 655 poäng
Daniel Müllern 635 poäng

Årets Kock 2019

Resultat från finaldag 2

Tävlingsmoment 5: Rätter på råvarukorg
Oförberett tävlingsmoment
Maxpoäng: 160

Finalisterna har fått i uppgift att servera två rätter. Till den första rätten ska de servera 12 stycken kalla ostron i sitt skal. Utöver huvudråvaran har finalisterna även fått tillgång till en liten råvarukorg. Till den andra rätten ska de göra en rätt med broccoli som huvudråvara. Rätten ska även innehålla de ostron som finalisterna fått öppna i ett tidigare moment.

Martin Moses 160 poäng
Daniel Müllern 140 poäng
Ola Wallin 120 poäng
Alexander Sjögren 100 poäng

Tävlingsmoment 6: Potatisrätt
Förberett tävlingsmoment
Maxpoäng: 160

I dagens andra tävlingsuppgift ska finalisterna presentera den potatisrätt som de skapat inför finalen. Uppgiften är att servera en rätt där potatis är huvudråvaran. Till det kommer vaktel som ska serveras à part. Enbart fågel, sås/sky/örter får serveras à part.

Martin Moses 160 poäng
Alexander Sjögren 140 poäng
Daniel Müllern 110 poäng
Ola Wallin 100 poäng

Tävlingsmoment 7: Metod & handlag inkl. ostronöppning
Maxpoäng 80

Under hela tävlingsdagen rör sig en metodjury kring tävlingsköken och tittar på finalisternas sätt att arbeta. Bland annat bedömer de hur finalisterna har organiserat sitt kök, hur den tävlande minimerar råvarusvinn, hur man kommunicerar med sin commis och att angiven tid och tävlingsuppgift följs. Metodjuryn bedömer också hur finalisterna har öppnat de ostron som används i de oförberedda tävlingsrätterna.

Ola Wallin 80 poäng
Martin Moses 70 poäng
Alexander Sjögren 70 poäng
Daniel Müllern 50 poäng