Skip to main content

Värmeskåp på kvaltävlingen?

FrågorCategory: Årets Kock 2022Värmeskåp på kvaltävlingen?
anonymous asked 2 years ago
Finns det värmeskåp för tallrikar?
1 Answers
AretsKock Staff answered 2 years ago
Nej, det finns inget värmeskåp för tallrikar. Bänkytan i respektive tävlingskök är den yta som ska användas till läggyta vid presentation av rätten. Det finns ingen värme på/ovanför läggytan.