Skip to main content

Värmelampa på kvaltävlingen

FrågorCategory: Årets Kock 2022Värmelampa på kvaltävlingen
anonymous asked 2 years ago
Finns det värmelampa i luckan på kvaltävlingen?
1 Answers
AretsKock Staff answered 2 years ago
Nej. Bänkytan i respektive tävlingskök är den yta som ska användas till läggyta vid presentation av rätten. Det finns ingen värme på/ovanför läggytan.