Skip to main content

Uppsättningstid under kvaltävlingen

FrågorCategory: Årets Kock 2022Uppsättningstid under kvaltävlingen
anonymous asked 2 years ago
Vad får man göra under uppsättningstiden i köket? Är det tillåtet att bara sätta upp redskap/verktyg/maskiner eller får man även ställa på plats råvaror?
1 Answers
AretsKock Staff answered 2 years ago
Under tilldelad uppsättningstid får tävlande sätta upp både redskap och ställa fram råvaror. Ni får tända eventuell grill och/eller koka upp vatten. Under tiden får dock ingen tillagning, värmning eller liknande ske.