Skip to main content

Tallrik till kanapé

FrågorCategory: Årets Kock 2022Tallrik till kanapé
anonymous asked 2 years ago
Om man hade gjort en tallrik i tre delar som kommer till juryn tillsammans och lyfts av från varandra vid juryn med en knapé per del , räkans det som en ”tallrik” eller tre?
1 Answers
AretsKock Staff answered 2 years ago
Det skulle räknas som tre tallrikar (dvs. icke-tillåtet). Se även tidigare svar.