Skip to main content

Stora förpackningar

FrågorCategory: Årets Kock 2022Stora förpackningar
anonymous asked 1 year ago
Hej! Råvaror som endast säljs i stor förpackning jämfört med vad som skall användas såsom pulver, hela korn och annat torkat måste dessa tas in i obruten förpackning?
1 Answers
AretsKock Staff answered 1 year ago
Om det är en basråvara får det tas med i bruten förpackning. Om det inte är en basråvara måste det vara en obruten förpackning.