Skip to main content

Olja

anonymous asked 2 years ago
Får man hälla i olja i fritös på onsdagen alternativt ta med fritös med olja i innan?
2 Answers
AretsKock Staff answered 2 years ago
Ja, man får hälla olja i fritös under sin uppsättningstid på onsdagen. 
AretsKock Staff answered 2 years ago
Ja, man får hälla olja i fritös under sin uppsättningstid på onsdagen.