Skip to main content

Lamm

anonymous asked 1 year ago
Får man lossa filéerna från kappan samt måste den se ut som den gör anatomiskt från början?
1 Answers
AretsKock Staff answered 1 year ago
Ja, filéerna får lossas från kappan så länge ytterhöljet är intakt. Notera dock att ytterfilérna bara får putsas men måste förbli hela. Dvs. de får inte malas eller delas i mindre bitar.