Skip to main content

Lamm tillagning

FrågorCategory: Årets Kock 2022Lamm tillagning
anonymous asked 1 year ago
Finns det några ramar för hur lammet för tillagas? Får det grillas / rökas trots att tex rökspån inte står med i ingredienslistan?  
1 Answers
AretsKock Staff answered 1 year ago
Tillagningssätt är valfritt. Vi ser inte rökspån som en ingrediens utan som en del av utrusning, dvs. därmed är det tillåtet.