Skip to main content

Lamm mängd

anonymous asked 2 years ago
  1. Måste man använda båda ytterfilérna i pjäsen? blir väldigt mycket svinn för 6 portioner
  2. Får man ha topping på lammet(på utsidan/på) som inte är en del av ingredienslistan för fyllning?
  3. Är det endast grovstyckning som får ske under handlagstiden?
1 Answers
AretsKock Staff answered 2 years ago
  1. Ja, båda ytterfiléerna måste användas i pjäsen. Lamm som blir kvar kommer att serveras till t.ex. journalister, influencers etc. 
  2. Nej, man får inte ha på en topping så länge den inte är med på ingredienslistan. 
  3. Under handlagstiden ska styckning och putsning ske så att lammet är klart för att börja tillagas. Minimikravet är att lammet ska lossas från benet och grovputsas. Övrig handlagstid disponeras fritt av tävlande.