Skip to main content

Lamm garnityrer

FrågorCategory: Årets Kock 2022Lamm garnityrer
anonymous asked 9 months ago
Vad räknas som garnityr Måste det kunna lyftas från bricka till tallrik eller räknas en puré el dyl som garnityr
1 Answers
AretsKock Staff answered 9 months ago
Notera att garnityret/tillbehöret ska serveras på tallrik. Dvs. ska inte lyftas från en bricka i denna uppgift. Puré räknas som tillbehör.