Skip to main content

Kappa på lamm

FrågorCategory: Årets Kock 2022Kappa på lamm
anonymous asked 2 years ago
Måste kappan på lammet under hela tiden vara intakt, eller bara under första 15 minuterna när vi benar ur lammet? Får man tex dela ner / mala / smälta kappan och rekonstruera den för att sedan fylla den med fileér och färs och servera den intakt i en annan form till juryn?
1 Answers
AretsKock Staff answered 2 years ago
Nej, kappan ska vara intakt hela tiden.