Skip to main content

kanapeer \”bas\”

FrågorCategory: Årets Kock 2022kanapeer \”bas\”
anonymous asked 2 years ago
I uppgifter står det att kanapeerna ska vara "baserade" på spannmål, rotfrukt & grönsak. Innebär detta bara att 50% av kanpeen ska vara respektive uppgift. Eller måste den faktiska "basen" / "botten" på snacksen vara spannmål, rotfrukt & grönsak. Tex, skulle jag kunna bygga mitt grönsakssnacks som innehåller 80% grönsak, men botten är tex en potatis som utger 20% av snackset.
1 Answers
AretsKock Staff answered 2 years ago
Som vi skrivit tidigare avser huvudråvaran basen, och där måste minst 50% utgöras av huvudråvaran. Se även tidigare svar... https://aretskock.se/question/kanape-uppgift/ https://aretskock.se/question/kanape/ https://aretskock.se/question/kanapeer-bas-innehall/ https://aretskock.se/question/kanape-bas/