Skip to main content

kanapé defination

FrågorCategory: Årets Kock 2022kanapé defination
anonymous asked 7 months ago
Hur definerar ni kanapé? om man söker på ordet så ska det vara ett bröd eller bakverk som toppas med ''pålägg''. måste alla tre vara ett typ av bakverk eller bröd eller kan t.ex. frukt/grönsaks basen bara vara en tillredd grönsak?
1 Answers
AretsKock Staff answered 7 months ago
För denna uppgift har vi valt ordet kanapé men man skulle även kunna benämna det som "finger food" eller "snack". Dvs. "Kanapéen" kan vara baserad på en tillredd grönsak.