Skip to main content

Intag av örter, frukt/grönt

FrågorCategory: Årets Kock 2022Intag av örter, frukt/grönt
anonymous asked 1 year ago
Kommer örter/blommor vara tillåtet att ta in plockat eller måste dessa tas in på sin stam?  
Får frukt/grönt vara skalat när dessa tas in? 

1 Answers
AretsKock Staff answered 1 year ago
Örter plockas på plats. Själva blomman ska tas med hel men stjälken behöver inte följa med.