Skip to main content

Grill på kvaltävlingen

FrågorCategory: Årets Kock 2022Grill på kvaltävlingen
anonymous asked 2 years ago
Får jag ta med en grill till kvaltävlingen och när får jag tända den?
1 Answers
AretsKock Staff answered 2 years ago
En bordsgrill (konro) får användas i det egna köket. Grillen får tändas under tiden du sätter upp ditt kök. Om du vill använda en större grill så får du hålla till på lastkajen utanför skolan.