Skip to main content

Förpackning och div.

FrågorCategory: Årets Kock 2022Förpackning och div.
anonymous asked 1 year ago
Önskar ett förtydligande kring basråvaror och inte. Det är många råvaror som inte går att få tag i mindre förpackningar som tex trisol  som säljs i 4 Kg förpackning när man använder 35 g en annan är torkade produkter där det tex bara finns 1 kg förpackning och så ska man endast använda några gram. mängden råvaror genast mycket större och dyrare. Det är svårt att få tag i dessa då de flesta är beställningsvara. önskar även ett förtydligande angående hur det ser ut under bänkarna som spisarna står på, är det en hylla och vilket mått är det och höjden under. Vad är maxpspänningen på elektrisk utrustning som medtages in
1 Answers
AretsKock Staff answered 1 year ago
På Årets Kock är vi såklart måna om att hålla nere finalisternas tävlingskostnader. Om ni behöver en råvara som ENBART finns i väldigt stor förpackning (t.ex. trisol som nämns ovan) så kan vi göra undantag. VIKTIGT då är att ni tar med originalförpackning för att visa för metodjury på plats. Notera att kontroll av förpackning och dess innehåll kommer att ske på plats.  Notera att poängavdrag kommer att göras i det fall tävlande för in otillåtna eller förberedda råvaror i tävlingsköken. Ovan kommer att inspektera av metodjury på plats. Viktigt att ni då kan visa upp originalförpackning.  Angående hyllor hänvisar vi till de ritningar ni fått av Metos.