Skip to main content

Följdfråga tillåten råvara

FrågorCategory: Årets Kock 2022Följdfråga tillåten råvara
anonymous asked 7 months ago
Ni nämnde att smaksatt vinäger måste vara i obruten förpackning. Gäller detta även vin, neutral olja och tex Agar agar?
1 Answers
AretsKock Staff answered 7 months ago
Basråvaror får tas med i bruten förpackning. Vin och neutral olja klassar vi som basråvara, dock ej agar agar.