Skip to main content
 

Praktisk information till tävlande – SM i professionell matlagning

Medtagen utrustning och råvaror till kvalificeringstävlingen

 • Tävlande måste själv ta med all utrustning och råvaror till sin inskickade tävlingsrätt till kvalificeringstävlingen. Det finns ingen utrustning att tillgå förutom fasta inventarier. Mer information om “Tävlingsköken Kvalificeringstävling” nedan.
 • Utrustningen som tävlande har med sig för användande under dag 1 kommer även få användas under dag 2 om tävlande går vidare i  kvaltävlingen. Det rekommenderas därför att noga tänka igenom vilken utrusning som tas med till tävlingen.
 • Det är tillåtet att ta med utrustning som kanske bara kommer till användning under dag 2.
 • Inga råvaror från dag 1 får tas med till dag 2.
 • Samtlig utrustning och råvaror som tävlande tar med sig ska få plats på en (1) burvagn. Mått: höjd 158 cm / bredd 70 cm / djup 80 cm.
 • Tävlande tilldelas en vagn vid ankomst. Viktigt att tävlande märker dina saker med Årets Kock 2024 + ditt namn.

Notera att tävlingsledningen kontrollerar alla burvagnar på plats. Allt som tävlande vill ta med sig in i tävlingen måste rymmas i angiven burvagn. Får det inte plats i burvagnen får det inte användas i tävlingen.

Tävlingsköken Kvalificeringstävlingen (Stockholms hotell & restaurangskola)

Tävlingsstationerna i köken på Stockholms hotell- och restaurangskola är nästintill identiska, den enda skillnaden rör spis. Varje tävlingsstation omfattar

 • Ugn (Rational)
 • Spis (gas alt el alt induktion) – Vilken typ av spis tävlande får meddelas i separat dokument.
 • Vask
 • Bänkyta, rostfri 300 x 70 cm, 2 st per station
 • Kylbänk och draglådor, 1 st per station
 • Kyl, 1/2 kylskåp per station
 • El, 220 V, 2 uttag per station. Utrustning med starkare strömbehov än så får ej användas.

Bänkytan i respektive tävlingskök är den yta som ska användas till läggyta vid presentation av rätten. Det finns ingen värme på/ovanför läggytan. Tävlande uppmanas att ta med egna skarvsladdar/dosor.

Gemensam utrustning som finns för alla tävlande att dela på

 • Frys (varje tävlande får utrymme tilldelat)
 • Vaccmaskin
 • Ismaskin
 • 1 st Blastchiller, -40 grader

Disk sker vid tävlingsstationen.

Medtagen utrustning och råvaror till finaltävlingen

 • Tävlande måste själv ta med utrustning som inte finns i finalköken till finaltävlingen. Mer information om “Tävlingsköken Finaltävling” nedan.
 • Tävlande måste själv ta med alla råvaror till tränade rätter/uppgifter. I vissa fall kommer tävlingsledning att förse tävlande med huvudråvara. I sådant fall kommuniceras det separat.
 • Vid det fall att det förekommer otränade uppgifter (råvarukorg) i finaltävlingen så kommer tävlingsledningen att förse tävlande med samtliga råvaror.
 • Samtlig utrustning som tävlande tar med sig ska få plats på en (1) burvagn. Mått: höjd 158 cm / bredd 70 cm / djup 80 cm.
 • NOTERA: All utrustning som tas med till finalen måste få plats i tävlingsköket under hela tävlingen. Ingen utrustning får placeras utanför tävlingsköket.
 • Råvaror och tallrikar får tas med i valfria backar.
 • Tävlande tilldelas en vagn vid ankomst. Viktigt att tävlande märker dina saker med Årets Kock 2024 + ditt namn.

Notera att tävlingsledningen kontrollerar alla burvagnar på plats. Allt som tävlande vill ta med sig in i tävlingen måste rymmas i angiven burvagn. Får det inte plats i burvagnen får det inte användas i tävlingen.

Tävlingsköken Finaltävlingen (Annexet)

Information om utrustning i finalköken skickas ut i separat dokument till samtliga finalister.

Klädsel & Hygien

 • Samtliga tävlande i Årets Kock ska vara korrekt klädda i kockrock, svarta arbetsbyxor och svarta arbetsskor, samt förkläde och mössa/hatt.
 • Tävlande medtager själv samtliga arbetskläde till kvalificeringstävlingen.
 • Årets Kock AB kommer tillsammans med Segers att förse finalister med kockrock, svarta arbetsbyxor, förkläde samt mössa/hatt. Tävlande ansvarar själv för att ta med sig svarta arbetsskor.
 • Alla tävlande måste ta hänsyn till att arbeta miljömässigt och klimatsmart vad gäller svinn, hygien och handlag. Sopsortering och kompost finns tillgängligt i tävlingslokalen. Tänk på att inte ha några smycken eller klockor. Långt hår ska vara uppsatt.
 • Kom ihåg att metod och hur du arbetar i köket är viktigt och något som kommer att bedömas under tävlingen.

Medverksandeavtal

 • Medverkan i tävlingen Årets Kock är ett åtagande som innebär både rättigheter och skyldigheter. För att underlätta samarbetet under tävlingens gång måste samtliga tävlande signera ett standardiserat medverkandeavtal innan start i kvalificeringstävlingen. Kopia av medverkandeavtal skickas direkt till de tävlande som tar sig vidare till kvalificeringstävlingen.

Media vid kval- och finaltävlingen

 • Årets Kock AB kommer under kval- och finaltävlingarna att filma och fotografera. Det är även möjligt att enskilda intervjuer görs med tävlande som går vidare till kvaldag 2 och/eller till tävlande som går till final. För de tävlande som går vidare till dag 2 i kvaltävlingen kommer porträttbilder att tas.
 • Materialet kommer att användas av Årets Kock i sociala mediekanaler, på webbsidor samt i andra kanaler att bygga kommunikation inför finalen av Årets Kock.
 • Vänligen kontakta vår presskontakt hanna@assefa.se för pressförfrågningar.

Resa & boende

 • Alla omkostnader kring tävlande i kvalificeringstävlingen bekostas av den tävlande.
 • Årets Kock AB bekostar dock hotellrum för de kvalificeringstävlande som bor utanför Stockholms län. Bokning av dessa rum sker genom tävlingsorganisationen.
 • Årets Kock bekostar boende och resa till och från Stockholm för samtliga finalister under finaldagarna. Bokning sker genom tävlingsorganisationen.

Frågor?

 • Om du har frågor eller saknar någon information är du välkommen att kontakta oss på info@aretskock.se.
 • Samtliga frågor gällande tävlingsuppgifter måste ställas i via tävlingsportalen.