Skip to main content

Nyhet

Poäng i Årets Kock 2020

Totala poäng
Ludwig Tjörnemo 750 poäng
Ola Wallin 720 poäng
Christian Siberg 690 poäng
Luqaz Ottosson 665 poäng
Henric Herbertsson 610 poäng
Marcus Bremdal 555 poäng
Jesper Jakobsson 535 poäng

Poäng per tävlingsmoment

Sensorik
Maxpoäng 80

Luqaz Ottosson 80 poäng
Ludwig Tjörnemo 70 poäng
Jesper Jakobsson 65 poäng
Ola Wallin 60 poäng
Marcus Bremdal 60 poäng
Christian Siberg 50 poäng
Henric Herbertsson 50 poäng

 

Kall och varm rätt på kanin
Maxpoäng: 320 (160+160)

Dagens två första uppgifter var att laga två rätter med kanin som huvudråvara. Där den första rätten skulle serveras kall och den andra rätten varm.
Varje tävlande serverade laga portioner per rätt, dvs. totalt tolv portioner.
Till uppgiften fick varje tävlande tillgång till en (1) kanin. Hela kaninen skulle användas till de två rätterna. Hjärta, lever och njure är valfritt. Övriga råvaror och tillbehör till rätterna var valfria.

Kanin Kall
Ludwig Tjörnemo 160 poäng
Ola Wallin 150 poäng
Christian Siberg 140 poäng
Henric Herbertsson 120 poäng
Luqaz Ottosson 110 poäng
Marcus Bremdal 100 poäng
Jesper Jakobsson 100 poäng

Varm Kanin
Ludwig Tjörnemo 160 poäng
Ola Wallin 150 poäng
Christian Siberg 140 poäng
Henric Herbertsson 130 poäng
Jesper Jakobsson 120 poäng
Luqaz Ottosson 110 poäng
Marcus Bremdal 100 poäng

 

Rätt på råvarukorg
Maxpoäng: 160

Dagens tredje tävlingsuppgift var att laga en rätt på råvarukorg där temat var återvunnet bröd.  Rätten skulle vara lakto och/eller ovo vegetarisk. Totalt lagade varje tävlande sex portioner.

Luqaz Ottosson 160 poäng
Christian Siberg 150 poäng
Ola Wallin 140 poäng
Marcus Bremdal 130 poäng
Ludwig Tjörnemo 120 poäng
Henric Herbertsson 110 poäng
Jesper Jakobsson 100 poäng

 

Rätt på blåmusslor och kronärtskocka
Maxpoäng: 160

Dagens fjärde och sista tävlingsuppgift var att laga en rätt med blåmusslor och kronärtskocka som huvudråvaror. Varje tävlande fick tillgång till 12 kronärtskockor och 1 kg blåmusslor. Övriga råvaror och tillbehör till rätterna var valfria. Varje tävlande lagade sex portioner av rätten.

Ludwig Tjörnemo 160 poäng
Ola Wallin 160 poäng
Christian Siberg 140 poäng
Luqaz Ottosson 130 poäng
Henric Herbertsson 130 poäng
Marcus Bremdal 110 poäng
Jesper Jakobsson 100 poäng

 

Metod & handlag 
Maxpoäng: 80

Under hela tävlingsdagen rörde sig en metodjury kring tävlingsköken och tittade på finalisternas sätt att arbeta. Bland annat bedömde juryn hur finalisterna har organiserat sitt kök, hur den tävlande minimerar råvarusvinn, hur de kommunicerar med sin commis samt att angiven tid och tävlingsuppgift följts.

Ludwig Tjörnemo 80 poäng
Luqaz Ottosson 75 poäng
Christian Siberg 70 poäng
Henric Herbertsson 70 poäng
Ola Wallin 60 poäng
Marcus Bremdal 55 poäng
Jesper Jakobsson 50 poäng

Jessie Sommarström valde tyvärr att avbryta tävlingen.