Skip to main content
 

Om Årets Kock

Uppdrag

Årets Kock AB:s uppdrag är att leda svensk gastronomi in i framtiden. Årets Kock är mer än bara en tävling. Årets Kock arbetar tillsammans med tidigare vinnare och branschen för att leda den svenska gastronomin in i framtiden och skapa utrymme och förutsättningar för de professionella kockarnas passion. Det gör vi genom att bryta ny mark och utforska trender som formar matbranschen. Vi levererar på den absolut högsta nivån av professionell matlagning och vi avancerar branschen genom mentorskap och kunskapsdelning. Inte minst handlar det för oss om att inspirera Sverige och nästa generations kocktalanger.

Årets Kock – en succéhistoria!

Tävlingen Årets Kock har sett några av branschens största namn passera genom sina tävlingskök. Det är inte bara vinnarna som sticker ut bland de tävlande. Melker Andersson och Tina Nordström har båda varit nära målsnöret och tagit varsin silvermedalj. Förutom att lyfta ett par stjärnor i branschen har det svenska matundret sedan 80-talet ökat antalet studerande i Sverige inom gastronomi från cirka 2 000 till dagens dryga 30 000.

40 år av svensk gastronomi

När Årets Kock skapades i början av 1980-talet fanns ett mycket begränsat antal stjärnrestauranger. Mat-Sverige såg på många sett helt annorlunda ut än idag, och att vara kock stod inte högt i kurs. Det var ett hårt och slitsamt arbete som många sällan såg skymten av, kanske framförallt för att svenskarna sällan unnade sig ett restaurangbesök. Men saker och ting förändrades fort på 80-talet, och med Årets Kock följde fler sammanhang där kocken kunde göra sig sedd och hörd. Guide Michelin delade ut sina första stjärnor i Sverige året efter Årets Kock startade, 1987 genomfördes första Bocuse d’Or och 1988 grundade Kurt Weid första Svenska Kocklandslaget. Svensk gastronomi var på god väg att bli vad den är idag, högt ansedd och med stort inflytande.

Tore Wretman blir den svenska gastronomins fader

Det finns inget sätt att berätta om den svenska gastronomins historia utan att stöta på Tore Wretman. På 50-talet blev Tore Wretman ansiktet utåt för den svenska restaurangbranschen i programmet ”Novisen vid Spisen” som genast blir en folkkär klassiker. Hans betydelse för gastronomin i Sverige är enorm, hur han har utvecklat yrkeskunskaperna men också helheten av en restaurangdrift, säger Christer Lingström, Årets Kock 1985. 1983 tog han initiativet till att grunda tävlingen Årets Kock, med ambitionen att öka intresset för gastronomi, lyfta kockyrkets status samt sätta det skandinaviska köket på världskartan. I Tores arv fortsätter han ge svenska kockar chansen att synas och höras i Sverige och långt utanför landets gränser.

Ägare

Årets Kock AB ägs av Arla och Spendrups. För Arla och Spendrups är Årets Kock en arena och ett forum att driva restaurangbranschen framåt och att leda svensk gastronomi in i framtiden.

Spendrups

Spendrups är ett svenskt familjebryggeri som grundades 1897. I koncernen ingår även dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Gotlands Bryggeri, Hellefors Bryggeri och OMAKA. Idag arbetar den fjärde generationens familjemedlemmar inom företaget med Fredrik Spendrup vid rodret som vd.

Arla

I över 100 år har Arla i Sverige varit ett bondeägt kooperativ. Arlas 10 300 ägare finns i sju länder: Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Alla ägare har varsin röst i den kooperativa demokratin. I Sverige finns det cirka 2 600 ägare.

Code of conduct

Uppförandekoden beskriver hur vi vill att personer som genom anställning eller uppdrag för Årets Kock AB ska agera. Koden hjälper oss att agera ansvarsfullt och etiskt korrekt. Alla personer ansvarar själva för att följa innehållet i detta dokument och vid behov söka vägledning eller be om hjälp.

Våra värderingar och vårt sätt att agera
Årets Kock ska alltid sträva efter att vara en förebild och inspirationskälla för branschen, där en sund kultur och ett inkluderande synsätt i främjas. Personer som genomför uppdrag för Årets Kock AB blir en representant för varumärket. Som sådan ska man hela tiden föregå med gott exempel.

  • Vi accepterar inte beteenden av förminskande eller sexistisk karaktär.
  • Vi förespråkar ett professionellt, inkluderande och glädjefyllt arbetssätt.
  • Vi välkomnar alla att ställa upp i våra olika tävlingar – oavsett kön, religion, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

Personer som har en ledande och framstående position (t.ex. Tävlingsledare och Juryordförande), besitter kritisk information (t.ex. tävlingsgrupp) eller agerar jury i någon av våra tävlingar ska alltid

  • Säkerställa att information om tävlingsuppgifter o.dyl. förblir konfidentiella till dess att de publicerats.
  • Vara neutrala och opartiska inom ramen för sina respektive uppdrag.
  • Främja och arbeta för en rättvis tävling.