AndreasStenberg_vdAretsKock_webb

Andreas Stenberg

vd Årets Kock

0709-24 21 57

VanjaVilbern_AretsKock_web

Vanja Vilbern

Marknads- och Partnerchef

0702-31 36 10

Linda Bühlmann

Linda Bühlmann

Kommunikation & presskontakt

0707-90 58 88

Lotta Catani

Lotta Catani

Projektledare Årets Kock- SM i
professionell matlagning 2019

0705-25 21 76

Ulrika Brydling

Projekt- och tävlingsledare
Årets Kockelev & Årets Kockelever

0706-40 06 98

Dataskyddsombud: Andreas Stenberg, vd Årets Kock, andreas.stenberg@aretskock.se, +46 70 924 21 57.