Andreas Stenberg

Tävlingsordförande Årets Kock

0709-24 21 57

Inger Myresten

Tf VD Årets Kock

070-678 68 45

Lotta Catani

Lotta Catani

Projektledare Årets Kock- SM i
professionell matlagning 2022

0705-25 21 76

Ulrika Brydling

Projekt- och tävlingsledare
Årets Kockelev & Årets Kockelever

0706-40 06 98

Styrelse Årets Kock AB

Inger Myresten

Styrelseledamot
marknadschef Arla

Kristina Askstedt

Försäljningsdirektör och Chief Digital Officer Spendrups

Karl Ljung

Styrelseledamot
Årets Kock 1999 och L’avventura

Malin Söderström

Styrelseledamot
Restaurang Moderna Muséet, the Fishery och Systrarna Söderström

Mårten Lyth

Styrelseordförande
kommunikationsdirektör Spendrups

Anna Månsson

Styrelseledamot
Senior Director and Head of Foodservice Arla 

Peter J Skogström

Styrelseledamot
Årets Kock 2006 och Vin & Mat Slottsparken

Dataskyddsombud: Inger Myresten, tf VD Årets Kock, inger.myresten@arlafoods.com, 070 678 68 45