Andreas Stenberg

vd Årets Kock

0709-24 21 57

Vanja Vilbern

Marknads- och Partnerchef

0702-31 36 10

Lotta Catani

Lotta Catani

Projektledare Årets Kock- SM i
professionell matlagning 2020

0705-25 21 76

Ulrika Brydling

Projekt- och tävlingsledare
Årets Kockelev & Årets Kockelever

0706-40 06 98

Styrelse Årets Kock AB

Inger Myresten

Styrelseordförande
marknadschef Arla

Fredrik Spendrup

Styrelseledamot
vd Spendrups

Karl Ljung

Styrelseledamot
Årets Kock 1999 och L’avventura

Malin Söderström

Styrelseledamot
Restaurang Moderna Muséet, the Fishery och Systrarna Söderström

Mårten Lyth

Styrelseledamot
kommunikationsdirektör Spendrups

Patrik Hansson

Styrelseledamot
vd Arla Sverige

Thomas Sjögren

Styrelseledamot
Årets Kock 2015 och Grano

Dataskyddsombud: Andreas Stenberg, vd Årets Kock, andreas.stenberg@aretskock.se, +46 70 924 21 57.