Årets Kock

Andreas Stenberg

vd Årets Kock

0709-24 21 57

Linda Bühlmann

Linda Bühlmann

Kommunikation & presskontakt

0707-90 58 88

Styrelse Årets Kock AB

Inger Myresten

Styrelseordförande

Nina Wahlgren Gill

Styrelseledamot

Jenny Pränting Rådeström

Styrelseledamot

Cecilia Sundqvist

Styrelseledamot

Lotta Catani

Lotta Catani

Projektledare Årets Kock- SM i
professionell matlagning 2019

0705-25 21 76

Ulrika Brydling

Projekt- och tävlingsledare
Årets Kockelev & Årets Kockelever

070-6400698

Dataskyddsombud: Andreas Stenberg, vd Årets Kock, andreas.stenberg@aretskock.se, +46 70 924 21 57.