Årets Kock

Andreas Stenberg

vd Årets Kock

0709-24 21 57

Christin Sandell

Christin Sandell

Projektledare tävling & föreningen
Årets Kock

0707-12 59 25

Linda Bühlmann

Linda Bühlmann

Kommunikation & presskontakt

0707-90 58 88

Styrelse Årets Kock AB

Inger Myresten

Styrelseordförande

Nina Wahlgren Gill

Styrelseordförande

Jenny Pränting Rådeström

Styrelseordförande

Cecilia Sundqvist

Styrelseordförande

Lotta Catani

Lotta Catani

Projektledare Årets Kock- SM i
professionell matlagning 2019

0705-25 21 76

Ulrika Brydling

Projekt- och tävlingsledare
Årets Kockelev & Årets Kockelever

070-6400698

Dataskyddsombud: Andreas Stenberg, vd Årets Kock, andreas.stenberg@aretskock.se, +46 70 924 21 57.