Anmälan Årets Kock 2022

Välkommen! Vi är glada att du vill anmäla dig till Årets Kock 2022 – SM i professionell matlagning. Anmälan är öppen mellan den 11 och 18 maj 2022. Vi rekommenderar att du läser igenom all information nedan noga innan du lämnar in din ansökan. Lycka till! 

signatur andreas stenberg

Andreas Stenberg, Tävlingsordförande Årets Kock

Nu har vi stängt anmälan till Årets Kock 2022.

Vem kan söka?

 • Du måste vara en professionellt verksam kock.
 • Du har fyllt 23 år, eller kommer att fylla 23 år under 2022.
 • Du måste vara svensk medborgare.
 • Tidigare vinnare av Årets Kock får tävla och försvara sin titel.

Om anmälan

 • Anmälan öppnar den 11 maj klockan 09.00 och stänger den 18 maj klockan 21.59. Sen anmälan kommer inte att accepteras.
 • Det är endast tillåtet med ett tävlingsbidrag per person.
 • Du ska skicka in ett recept och bild på valfri för-, mellan- eller huvudrätt för 6 portioner. Råvarorna är valfria, du väljer själv vad du vill arbeta med. Rätten kan serveras kall eller varm. Dessert är inte tillåten. Rätten ska presenteras i sin helhet på en tallrik. Endast sås kan serveras à part och inga andra delar av rätten får vara utanför tallriken.
 • För att styrka ditt medborgarskap ska en bild av ditt pass där medborgarskap framgår bifogas. Bilden av passet används ej till annat än att styrka ditt medborgarskap. 
 • Viktigt. Restaurang- eller personnamn får inte framgå i varken rubrik, receptets namn eller löptext i receptet. Samma sak gäller för bilden av din maträtt. Om detta förekommer är din anmälan ogiltig.

Om ditt recept

 • Receptet ska skrivas i word eller pages.
 • Receptet ska visa på din matlagning och filosofi, din personlighet, kompetens och kunskap i yrket.
 • Tänk på att de allra flesta rätter vinner på ett tekniskt genomförande där smaken är nummer ett.
 • Tänk på finish i rättens presentation.

Planering av recept

 • Planera ditt recept utifrån deltagande i kvalificeringstävlingen. Vi rekommenderar starkt att du tränar på att laga upp 6 portioner av ditt tävlingsbidrag.
 • Under kvalificeringstävlingen kommer du att ha 30 minuter att ställa i ordning ditt kök. Under denna tid får ingen matlagning ske. Därefter kommer du att ha 60 minuter för att färdigställa och presentera din rätt inför juryn. Du får preppa och förbereda rätten hur mycket du vill innan.
 • Rätten ska vara presenterad på en tallrik, endast sås kan serveras à part.
 • När det gäller porslin, utrustning och material för färdigställande och presentation av rätten tar du själv med dig det du vill använda dig av.
 • I köket på Stockholms Hotell- och Restaurangskola finns basutrustning så som ugn, spis, salamander, kyl och frys. Mer detaljerad information om redskap på plats ges till de tävlande som tar sig vidare till kvalificeringstävlingen.

Bild på din rätt

 • Du ska bifoga en bild  som presenterar den färdiga rätten precis som ditt recept anger.
 • Rätten ska presenteras i sin helhet på en tallrik, endast sås kan serveras à part.
 • Bilden får porträttera endast en tallrik och eventuellt en sås à part. Inget annat är tillåtet på bilden, så som brickor, knivar, bestick och dylikt, andra à part, händer eller andra kroppsdelar.
 • Du får använda valfri färg på porslin och underlag.
 • Observera att samma tallrik och eventuell sås à part som presenteras på bilden i tävlingsanmälan också ska användas vid upplagningen i kvaltävlingen. Avvikelser mellan inskickad bild och presenterad tävlingsrätt medför poängavdrag.
 • Fotograf av bilden ska anges i formuläret på tävlingsanmälan. Årets Kock AB kan komma att publicera receptbilder för att informera om inskickade tävlingsbidrag.
 • VÄNLIGEN NOTERA: Du får INTE publicera bild eller recept på ditt inskickade bidrag, t.ex. i dina sociala medier, utan medgivande från Årets Kock AB. Publicering av bild eller recept kan leda till att ditt inskickade bidrag diskvalificeras.

Vilka går vidare

 • Samtliga inskickade bidrag granskas för att säkerställa att de uppfyller kriterierna listade ovan. Detta görs av administrativ personal hos Årets Kock AB.
 • Alla godkända inskickade bidrag bedöms därefter helt anonymt av en jury med bred gastronomisk erfarenhet. Mer information om jury nedan. Anonymiteten säkerställs genom Notarius Publicus.
 • Vilka som har gått vidare till kvalificeringstävlingen meddelas senast den 24 maj 2022.

Kvalificeringstävlingen

 • Kvalificeringstävlingen arrangeras den 14-15 juni 2022 på Stockholms Hotell- och restaurangskola.
 • Där kommer de som har kallats till tävlingen under kvalificeringstävlingens första dag att få laga upp sitt inskickade bidrag.
 • 12 kockar med högst poäng från dag 1 går vidare till dag 2 i kvalificeringstävlingen. Där ställs de inför ytterligare prov i yrket.
 • De kockar som har högst totalpoäng efter två kvalificeringsdagar går vidare till finalen. Dessa presenteras på sen eftermiddag den 15 juni, efter avslutad kvalificeringstävling.
 • Årets Kock AB bekostar hotellrum för de kockar som bor utanför Stockholms län. Bokning av dessa rum sker genom tävlingsorganisationen. Samtliga övriga kostnader för deltagande i kvalificeringstävlingen såsom resor, råvaror med mera bekostar tävlande själva.

Final

 • Finalen är den 15 september 2022.
 • Arrangeras på Annexet (Globen) i Stockholm.
 • Som finalist i Årets Kock 2022 förväntas du vara tillgänglig och delta i aktiviteter och evenemang för media och partners som tävlingsorganisationen bedömer lämpliga under tidsperioden 15 juni till 25 september 2022. Du förväntas även vara tillgänglig för två informationsträffar, både den 20-21 juni och den 18-19 augusti. Årets Kock AB bekostar eventuell resa och logi vid dessa träffar.

Nyheter i årets tävling

 • I kvalificeringstävlingen har poängfördelningen mellan dag 1 och dag 2 förändrats. Inskickat tävlingsbidrag kommer i år inte att ge lika mycket poäng som tidigare år i kvalificeringstävlingen. Glöm dock inte att det är ditt inskickade bidrag som ska ta dig från receptkval till kvalificeringstävlingen, så det är fortfarande en mycket viktigt del av tävlingen.
 • Första finaluppgiften i Årets Kock 2022 kommer att presenteras i början av augusti månad istället för efter avslutad kvaltävling.

Jury

 • Tävlingen Årets Kock 2022 består av tre tävlingsfaser: anmälan, kvaltävling och finaltävling. Under tävlingens gång kommer en jury att bedöma tävlingens olika delmoment. Utformning av jury kommer att variera beroende på vilket eller vilka tävlingsmoment som ska bedömas. Juryordförande för Årets Kock 2022 är Tommy Myllymäki.

Pris

 • Titeln Årets Kock 2022 och ära samt 250 000 kronor till att vidareutveckla sig inom gastronomi.
 • Som vinnare av Årets Kock formar du i samråd med Årets Kock AB ditt vinnarår avseende media och kommersiella uppdrag, så att det passar dig och dina förutsättningar. Som vinnare kommer du troligtvis att få många förfrågningar till olika typer av samarbeten och framträdanden. Viktigt att känna till är att många inkommande förfrågningar är frivilliga.

Frågor?

 • Om du har frågor eller saknar någon information är du välkommen att kontakta oss på info@aretskock.se.